ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Последно обновяване на: октомври 22, 2020

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

Връщането се допуска при следните условия:

Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Тийм Карго Ем Ди ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката;
Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;
Клиентът е съгласувал с представител на Тийм Карго Ем Ди ООД начина на възстановяване на заплатената от него сума за закупената стока, подлежаща на връщане.;
В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 (четиринадесет) дни.