Платформа за ОРС


Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на |  http://ec.europa.eu/odr | единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.