fbpx

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от Тийм Карго Ем Ди ООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Тийм Карго Ем Ди ООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и Тийм Карго Ем Ди ООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години. Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време , както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.